Title Image

Wat

Verhalen uit het hart

Een verhaal maken …

 

… Dat doe ik door voor betrokken bestuurders momenten van stilte en rust te creëren. In die momenten vraag ik hen terug te gaan naar hun persoonlijke, zakelijke identiteit. Van daaruit werken we samen in de luwte en achter de schermen aan de verwoording van die identiteit in een eigen, zakelijk verhaal.

 

… Dat doe ik voor betrokken organisaties op eenzelfde manier, met dien verstande dat we daar zoeken naar de wortels van de organisatorische identiteit en dat we dit verhaal maken met medewerkers uit de organisaties zelf.

 

Bent u bestuurder dan maakt de ontwikkeling van uw eigen persoonlijke en zakelijke verhaal het eenvoudiger om uw beslissingen op een natuurlijke manier met iedereen te delen. En dan werkt dat verhaal ook als een persoonlijk ijkpunt, een richtingwijzer in het proces dat leidt naar een beslissing.

 

Bent u een organisatie, dan maakt de ontwikkeling van dat organisatorische verhaal het eenvoudiger om de vragen te beantwoorden waarvoor de organisatie zich ziet gesteld. Dat verhaal werkt dan als een ijkpunt voor diezelfde organisatie. Als een richtingwijzer in het proces dat de veranderingen helder maakt.

 

Het eindresultaat:

  • een mens die de boodschap achter zijn zakelijke beslissingen vanuit rust en met overtuiging brengt.
  • een organisatie die haar verhaal, en de veranderingen daarin, met overtuiging en bewijslast vertelt.