Title Image

Voor wie

Verhalen die beklijven

Verhalen (en meer) maak ik voor bestuurders en organisaties in alle sectoren van de maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan:

 

  • de rijksoverheid: vakdepartementen, inspecties, hoge adviesorganen (als Raad van State), uitvoeringsorganisaties, krijgsmacht.
  • andere overheden: provincies, gemeenten, gemeentelijke en andere regionale samenwerkingsverbanden.
  • maatschappelijke organisaties: onderwijs-, zorg- en cultuurinstellingen, woningcorporaties.
  • politie, marechaussee, Openbaar Ministerie, en aanverwante organisaties (als: raad van de Rechtspraak).
  • private sector: commerciële bedrijven en zakelijke dienstverlening.

 

Vanwege mijn internationale ervaring begeleid ik ook bestuurders en organisaties in het Engels en/of Duits .

Due to my international experience I also assist boardroom members and organisations in English.

Auf Grund meiner internationalen Erfahrung begeleite ich auch Vorstandsmitglieder und Organisationen auf deutsch.